Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van ICT-Office van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, te midden-nederland onder nummer 30174840. De relevante secties (modules 1-10 en de algemene module) zijn hier te downloaden.

Module 1 – Licentie voor Programmatuur

Module 2 – Ontwikkeling van Programatuur

Module 3 – Onderhoud van Programmatuur

Module 4 – Application service provision, software as a service en computerservice

Module 5 – Ontwikkeling en onderhoud van een website

Module 6 – Webhosting

Module 7 – Detacheringsdiensten

Module 8 – Opleidingen en trainingen

Module 9 – Advisering, consultancy en projectmanagement

Module 10 – Overige diensten

Algemene module


Terms and Conditions in English